نام انگلیسی : White-tailed Eagle

نام فرانسوی : Pygargue a queue blanche

نام علمی (لاتین) : Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم سفید68 تا 90 سانتی‌متر ؛ عقاب دریایی دم سفید ، عقابی درشت جثه با بال‌های بسیار بزرگ و پهن که در انتها گرد است . سری بزرگ و پیش آمده دارد ، پرنده بالغ به وسیله دم کوتاه سفید رنگ با انتهای سه‌گوش ، سر قهوه‌ای کمرنگ و منقار زرد کلفت تشخیص داده می شود . پرنده نابالغ سر ، دم و منقار قهوه‌ای مایل به سیاه دارد ، ولی به خاطر کوتاه‌تر بودن محسوس دم و مثلثی بودن انتهای آن از عقاب طلایی که انتهای دمش چهارگوش است ، مشخص می گردد ( دم عقاب طلایی نابالغ در قاعده سفید رنگ است ) . ساق پاهایش پر ندارد و با بال‌های راست بالباز اوج‌گیری می کند و در این حالت شبیه لاشخورها بنظر می رسد . برای صید ماهی در نزدیکی آب پرواز می کند و گاهی برای گرفتن آن در آب فرو می رود ، از پرندگان ، تا اندازه اردک و از پستانداران تا اندازه گوزن‌های متوسط را می تواند شکار کند . از لاشه‌ها نیز تغذیه می کند ( رجوع شود به عقاب دریایی پالاس )

زیستگاه :


سواحل سنگی ، دریاچه‌های بزرگ و آب‌های دور دست داخل خشکی . آشیانه‌اش را روی پرتگاهها ، صخره‌های بلند ، روی درخت‌های بزرگ و گاهی نیز روی زمین می سازد .